top of page

SARV
Soulconsultancy

‘Alles verandert’. Is dat zo?

 

Ja.

Alleen zien wat welke kant op, hoezo en waartoe, is niet zo zichtbaar voor iedereen tegelijk. Zeg maar gerust, ieder ziet vooral wat ie zelf ziet, nietwaar…

 

Zichtbaar maken hoe de gezamenlijkheid van een groep zich gedraagt en kan veranderen? Ontsluiten de lagen en levels die een ander, meer gewenst toekomstpalet brengen?

Daar kun je met SARV Soulconsultancy je slag mee slaan.

 

In expert-, co-creatieve, en deep dive sessies, wordt onder aangename proces moderatie gewerkt aan:

  • onderlinge herkenning van de gezamenlijke opdracht

  • gedeelde waardering voor de ‘verschillendheid’

  • zicht op de essentie van de gemeenschappelijke kern en het beoogde doel

  • definitie van te onderscheiden processen, plannen en projecten

  • alles gaat stromen, wordt lichter en meer verblijdend.

 

Trajecten kunnen zowel kleinschalig met individuen als grootschalig met besturen, MT’s, en teams of afdelingen worden ingezet.

 

Centraal staat het in kaart brengen van:

  • de gevraagde mentaliteitsverandering op basis van 4 mentaliteits-profielen

  • de drivers en barriers in het 8-voudig kubusmodel als 3D projectie van organisaties

  • de keuzes blootleggen om richting te geven aan de nieuwe koers.

bottom of page