top of page

Leveringsvoorwaarden Online Product

Indien het aanbod wordt aanvaard en de cursus online wordt aangeschaft ontstaat direct een betalingsverplichting voor de deelnemer, die ook blijft bestaan wanneer niet de gehele cursus wordt doorlopen of gebruik wordt gemaakt van de ter beschikking gestelde content.

 

1. Deelnemer ontvangt na aankoop toegang tot de cursus. De cursus is zodoende uitgesloten van het herroepingsrecht, waardoor deelnemer niet de mogelijkheid toe komt de aankoop te annuleren met restitutie van het aankoopbedrag.

 

2. Deelnemer ontvangt pas toegang tot de content na betaling van het overeengekomen bedrag.

 

3. Deelname aan een cursus is persoonsgebonden, waardoor er maar één inlogaccount gekoppeld kan worden aan een aankoop. Indien deelnemer de cursus cadeau wenst te doen, dient dit in het aankoopproces doorgegeven te worden.

 

4. Stichting Cypre Tree Hilversum (KvK 66582539) heeft het recht de vergoedingen bij het opnieuw geven van een cursus aan te passen. Zij heeft tevens het recht de prijs in de aanloop naar een cursus aan te passen ter promotionele doeleinden.

 

5. Stichting Cypre Tree voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uit. Zij is echter niet verantwoordelijk voor het niet behalen van het resultaat dat deelnemer met aankoop beoogde. Deelnemer blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het toepassen of uitvoeren van kennis of handelingen zoals opgedaan tijdens een cursus.

 

6. Doordat voor het geven van de cursus gebruik wordt gemaakt van een platform van een derde, kan Stichting Cypre Tree niet garanderen dat de cursus op ieder moment en op iedere locatie beschikbaar is.

 

7. Stichting Cypre Tree behoudt te allen tijde het recht om deelname te weigeren.

 

8. Stichting Cypre Tree is gerechtigd de inhoud van een cursus uit te breiden, te beperken of aan te passen.

 

9. Deelnemer verkrijgt een beperkt en persoonlijk recht om de inhoud van de cursus te gebruiker voor persoonlijke doeleinden. De cursus is bedoeld om te inspireren, niet om te kopiëren. Deelnemer mag in beperkte mate gedeeltes van de content op social media delen wanneer dit materiaal wordt voorzien van naamsvermelding van Stichting Cypre Tree.

 

10. De tijdens de looptijd van de cursus geleverde informatie blijft eigendom van Stichting Cypre Tree. Zij zal tijdig aangeven tot wanneer de content beschikbaar is. Het is de eigen verantwoordelijkheid van de deelnemer om het materiaal tijdig te bekijken en waar de mogelijkheid wordt gegeven op te slaan.

 

11. Tijdens deelname aan een cursus kunnen deelnemeren onderling communiceren, bijvoorbeeld door het plaatsen van reacties in de feed. De deelnemer verklaart geen spam of anderzijds ongewenste mededelingen te versturen. Het handelen in strijd met deze voorwaarden kan resulteren in onmiddellijke ontzegging van toegang en gebruik van de diensten van Stichting Cypre Tree.

 

12. Het staat Stichting Cypre Tree te allen tijde vrij communicatie of andere delen van de gedeelde informatie zonder nader bericht te verwijderen, indien de inhoud van deze communicatie en informatie het verwijderen daarvan rechtvaardigt.

 

13. Stichting Cypre Tree behoudt zich het recht voor deelnemeren die door hun gedrag het verloop van een cursus belemmeren of bemoeilijken, van verdere deelname en indien nodig, van toekomstige deelname, uit te sluiten. Uitsluiting laat de verplichting tot betaling van de kosten voor de desbetreffende content onverlet.

bottom of page