top of page
  • Maarten Kleijne

Vier stromen in de wereld. Zo kun je ook naar de toekomst kijken:


In de wereld zien we twee tegengestelde ontwikkelingen:

- Er is een trend naar een ander soort samenleving, met bijbehorende hoopvolle berichten.

- Er zijn tegenkrachten aan het werk die dat lijken te willen voorkomen, waardoor steeds weer de hoop in de grond wordt geboord.

Deze twee zijn in de massamedia dominant, maar bij nadere analyse bestaan ze uit vier stromen.De tegenkrachten zijn een bundeling van twee soorten energieën of stromen:

- Eerste stroom: De ‘behoudende’ krachten die ernaar streven dat het goede van het verleden kost wat kost in stand moet blijven. Het goede van normen en waarden, wetenschap en cultuur en de verworvenheden van sociale structuren.

- Tweede stroom: De ‘progressieve’ krachten die ervoor strijden dat de fouten van het verleden kost wat kost hersteld moeten worden, de fouten van ongelijkheden en alle andere missers van (on)gerechtigheid.

Deze twee stromen houden elkaar in de dodelijke omhelzing, want ze hebben allebei onverbiddelijk gelijk en voorkomen dus samen dat er wat dan ook tot stand wordt gebracht.

Telkens als één van de twee de overhand dreigt te krijgen wordt de ander daardoor gestimuleerd en wordt het evenwicht van de bestaande wereldorde weer hersteld.

Bij elkaar houdt dit meer dan 6 miljard van de 7+ miljard mensen op deze planeet full time bezig. Geen hoopgevend beeld.


Waar komt de trend naar een veranderende wereld dan wel vandaan?

Er is een Derde stroom gaande van mensen die leven volgens het gezond verstand van de ‘Kracht der Waarheid’, ongeacht opvattingen, meningen en standpunten die wie dan ook zou kunnen koesteren. Het ontdekken van de waarheid is niet een proces van hoogdravendheid of diepe wetenschap maar een simpel alledaags avontuur van met elkaar overleggen en consulteren om te ontdekken hoe het zit en wat je daarmee kan.

Zoals jongeren vaak aan SARV hebben verteld: ‘als ja maar met elkaar erover praat kom je er vroeg of laat altijd achter’. Bovendien is de toetssteen van de waarheid die je ontdekt de praktijk van de toepassing ervan: het is pas echt waar als het blijkt te werken. En vervolgens is de waarheid mede een product van de omstandigheden: en wordt bewezen waar te zijn doordat ze in bepaalde omstandigheden blijkt te werken, maar tegelijk worden de omstandigheden veranderd door deze waarheid toe te passen. Dat vraagt dus weer om een vervolgwaarheid 2.0.

Waarheid is altijd relatief en veranderlijk. Dat is het grootste verschil met de beide stromen die behoudend of progressief zijn, want deze worden gedreven door opvattingen die onveranderlijk zijn en ook nooit aan de praktijk getoetst kunnen worden omdat ze elkaar daar niet de kans voor geven.


Hoe kan deze derde stroom die hoogstens een paar honderd miljoen mensen telt dan toch de overhand krijgen terwijl de vele miljarden van de eerste twee stromen daar niet op zitten te wachten? Dat heeft twee redenen:

1) Zoals gezegd houden de eerste twee stromen elkaar in evenwicht door elkaar te bestrijden, dus zij hebben geen invloed op het resultaat.

Voorbeelden:

o Big Farma en de bestrijders van Big Farma houden elkaar in een statische omarming waardoor zij met vereende krachten tegenhouden dat de geneeskunde van de toekomst, waarvan de principes al op aarde bekend zijn, een waar beiden eigenlijk op uit zouden moeten zijn, tot ontwikkeling kan komen.

o De industriële landbouw put de aarde uit onder het motto: ‘miljarden monden te voeden’. De bestrijders van de industriële landbouw kunnen goed uitleggen hoe slecht dat allemaal is. Gif-reclame en anti-gif-reclame houden elkaar in balans. Gezamenlijk voorkomen dat er alternatieven tot ontplooiing komen anders dan lapmiddelen in de marge.

o De voedingsmiddelenindustrie, -distributie en -wetenschap werkt volgens de beginselen van steeds groeiende marges (toegevoegde waarden) en steeds geringere voedzaamheid. De groepen die dat zien en daar boos op worden proberen dat te bestrijden. De ‘boosdoeners’ worden daardoor in het defensief gedrongen en vervallen derhalve van kwaad tot erger.


- De eerste twee genoemde hoofdstromen bestrijden niet alleen elkaar en houden elkaar in evenwicht, maar ook zorgt deze ex negativo ‘samenwerking’ ervoor dat de wereld wordt ‘opgemaakt’ en onleefbaar wordt, voor heel veel soorten en ook voor mensen. Er is een tipping point bereikt van “nog even zo door en de wereld is op”. Een angstaanjagend en deprimerend perspectief. Daardoor wordt de hunkering naar een ander perspectief steeds sterker.


- De eeuwige strijd tussen de twee stromen is uitputtend en beide verzwakken elkaar en zichzelf, en maken de planeet steeds meer onleefbaar. De verwoestijning is daar het meest zichtbare symptoom van, niet alleen de letterlijke woestijnen maar ook de groene en stedelijke woestijnen. De eerste en de tweede stroom zijn de uitputting nabij, waardoor de derde stroom steeds meer vrij spel krijgt.


Er is nog een vierde stroom gaande die naar de toekomst toe doorslaggevend is: in de jongerengeneraties wordt een steeds groter percentage ‘Woke’ geboren. Zij nemen zelf waar hoe de wereld is en vooral ook hoe de wereld zou kunnen zijn. Terwijl de derde stroom waarheden kan herzien en aan het licht brengen, schrikt deze vierde stroom er niet voor terug geheel nieuwe waarheden te genereren. Deze drukken vervolgens een stempel op de wereld, waardoor even later de wereld veranderd blijkt te zijn. De digitalisering en de explosie van social media is de meest opvallende innovatie waardoor de wereld nu niet meer is wat ze was. De minderheid die de derde stroom vormde wordt nu een hoofdstroom.


De vier stromen van toekomst

Onder invloed van de vierde stroom van nieuwe creaties uit het niets door Woke generaties ontstaat een nieuwe wereld, een nieuwe tijd, de vierde stroom wordt de eerste stroom van de nieuwe tijd. De drie andere stromen zijn daarbij evenzeer onmisbaar:

- De derde stroom van waarheid aan het licht brengen is onmisbaar om het perspectief van nieuwe wereld zichtbaar en benoembaar te maken

- De ‘progressieve’ stroom kan alle innovatie ontvangen en doen geboren worden en welkom heten in de wereld

- De ‘behoudende’ stroom kan ervoor zorgen dat alle nieuwe dingen een veilige en duurzame structuur en vorm krijgen.


Duizenden jaren waren de twee eerste stromen dominant.

De derde stroom van de Kracht der Waarheid werd telkens geblokkeerd door allerlei pseudo-waarheden die werden geproclameerd door de Powers that Be.

De vierde stroom van verlichte mensen was in het verleden altijd beperkt tot enkele verlichte individuen die in de wereld als geheel weinig invloed hadden. Door de opkomst van de nieuwe Woke generaties worden de rollen omgekeerd: Het ‘Woke-bewustzijn’ wordt leidend in de vormgeving van de toekomstige wereld.

En tegelijk worden de twee eerste stromen opnieuw uitgevonden. Niet meer elkaar blokkeren in een verstikkende omhelzing leidend tot een wereld die steeds verder degenereert, maar in plaats daarvan samen met de twee andere stromen bouwen aan een wereld die alsmaar rijker, mooier en duurzamer wordt.

18 views

Comments


Schermafbeelding 2021-05-20 om 23.27.57.png

SARV werkt al meer dan 40 jaar met en voor jongeren.

De beste jongerencommunicatie tips hebben we in een gratis E-book verzameld.

bottom of page